Informacja o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Informujemy o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej Poradni dermatologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej.

Będzie to dokumentacja, w której ostatniego wpisu dokonano w 2003 roku.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 30.09.2024 r.

Postawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29)


Informacja o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Informujemy o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej Poradni ortopedycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej. 

Będzie to dokumentacja, w której ostatniego wpisu dokonano w 2003 roku.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 31.07.2024 r.

Postawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29)